Порядок реагування щодо булінгу (цькування)

Порядок реагування щодо булінгу (цькуванню)

План заходів, спрямованих на запобігання

та протидію булінгу (цькуванню) у 2022/2023 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу (цькування)

1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Вересень Рогожина Т.В.,

Гецман Д.І.

2 Підготовка наказу «Про створення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти» Вересень Рогожина Т.В.,

Гецман Д.І.

3 Затвердження на педраді плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у 2022/2023 н.р. Серпень-вересень Касюра С.В.
4 Наради з питань профілактики булінгу (цькування):

·         з педагогічнимипрацівниками;

·         з технічнимперсоналом.

Вересень Шукрута Т.А.
5 Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування) Вересень Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

класні керівники

6 Поновлення інформації про профілактику булінгу (цькування) на сайті закладу освіти Жовтень Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

7 Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування) Листопад Шукрута Т.А.
8 Участь у акції «16 днів проти насильства» Грудень Гецман Д.І.
9 Виступи на батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі Лютий – квітень Адміністрація гімназії, класні керівники
Робота з працівниками гімназії
10 Проведення навчальних занять для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування на них Осінні канікули Гецман Д.І.
11 Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти Зимові канікули Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

12 Консультування класних керівників у разі виникнення проблемних ситуацій Впродовж навчального року Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

Робота з учнями
13 Проведення тренінгів для учнів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Впродовж року Класні керівники
15 Проведення ранкових зустрічей («Ранкових коло») з метою формування навичок дружних стосунків у класному колективі Впродовж року Класні керівники
16 Тиждень толерантності Листопад Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

класні керівники

17 Інформаційна акція «16 днів проти насильства» Листопад — грудень Гецман Д.І.
18 Години спілкування «Молодь проти булінгу», «Не допускай насилля над ближнім», «Допоможи другу» тощо Січень Класні керівники, Гецман Д.І.
19 Уроки відвертого спілкування «Змінюй в собі негативне ставлення до інших», «Як подолати булінг», «Будь людиною серед людей», «Як протидіяти булінгу» Лютий Класні керівники
20 Розсилка матеріалів на тему булінгу та кібербулінгу Впродовж року Гецман Д.І.
21 Бесіди учнів щодо протидії булінгу та кібербулінгу (цькуванню) з представниками поліції, соціальної служби тощо Впродовж року Шукрута Т.А.
Робота з батьками
24 Тематичні батьківські збори «Протидія булінгу (цькуванню) в учнівському середовищі» Впродовж року/за потреби Адміністрація гімназії, класні керівники
25 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

26 Розсилка матеріалів для батьків «Безпечна поведінка дітей в мережі Інтернет», «Булінг та кібербулінг» Впродовж року Класні керівники
27 Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року/за потреби Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

класні керівники

28 Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей За потреби Класні керівники, Гецман Д.І.
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
29 Анонімне анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Грудень Адміністрація гімназії, класні керівники
30 Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти За потреби Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

31 Підготовка звіту про виконання плану заходів із запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти Червень Гецман Д.І.
Взаємодія з іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу
32 Повідомлення та взаємодія з ювенальною поліцією, соціальними службами та службою у справах дітей, опікунською радою Протягом року за потреби Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

класні керівники

33 Супровід та надання психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками, або потерпілими Протягом року за потреби Шукрута Т.А.

Гецман Д.І.

класні керівники,

запрошені спеціалісти