Правила поведінки учнів

Правила поведінки учнів (Затверджено на засіданні  Педагогічної ради Протокол № 1 від 28.08.2020 року